جدیدترین مطالب
خانه » بایگانی برچسب ها : کنفدراسیون ایرن و افغانستان سال 1339

بایگانی برچسب ها : کنفدراسیون ایرن و افغانستان سال 1339

مرز ایران و افغانستان در سال ۱۳۴۸

صحبت از ایجاد کنفدراسیون ایران و افغانستان در سال ۱۳۳۹و مخالفت شدید انگلستان و شوروی سالها صحبت از ایجاد کنفدراسیون ایران و افغانستان در میان بود. در نوروز سال ۱۳۳۹ (سال ۱۹۶۰)، سردار محمدداود صدراعظم وقت افغانستان به ایران آمد تا درباره این موضوع بررسی های تازه ای صورت گیرد و به این سبب، وی هم در مراسم نوروز آن ... ادامه مطلب »