جدیدترین مطالب
خانه » بایگانی برچسب ها : نگرشی بر خودکشی جوانان در ترکمن صحرا، خودکشی ترکمن صحرا، خودکشی، خودکشی جوانان گنبد، خودکشی چرا، عوامل خودکشی ترکمن ها، تعصب ترکمن ها، فرهنگ ترکمن، معاشرت ترکمن ها، دوست دختر و دوست پسر ترکمن ، معایب

بایگانی برچسب ها : نگرشی بر خودکشی جوانان در ترکمن صحرا، خودکشی ترکمن صحرا، خودکشی، خودکشی جوانان گنبد، خودکشی چرا، عوامل خودکشی ترکمن ها، تعصب ترکمن ها، فرهنگ ترکمن، معاشرت ترکمن ها، دوست دختر و دوست پسر ترکمن ، معایب

نگرشی بر خودکشی جوانان در ترکمن صحرا

نگرشی بر خودکشی جوانان در ترکمن صحرا عبدالمناف آق ارکاکلی: انسانها در بر خورد با شرایط سخت واکنش های متفاوتی از خود بروز می دهند که بستگی به شخصیت و روحیه ی آنان این واکنش ها نیز متفاوت می باشد اما بدترین نوع واکنش را می توان ناامیدی مطلق نام برد که بزرگترین نوع آن خودکشی است. ادامه مطلب »