جدیدترین مطالب
خانه » بایگانی برچسب ها : نحوه قدرت‌یابی سلجوقیان در ایران

بایگانی برچسب ها : نحوه قدرت‌یابی سلجوقیان در ایران

نحوه قدرت‌یابی سلجوقیان در ایران

در اوضاع سیاسی متشنج و بغرنج ایران که حاکی از وجود حکومت های (امیر نشین) متعددی که در جریان منازعات بودند که بدون تردید این موضوع ، یکی از عوامل پرورش ذهنیت دستیابی به قدرت سلجوقیان ساکن در ماوراءالنهر در ایران بوده است. چگونگی به قدرت رسیدن پایه گذاران امپراطوری سلجوقی مانند دقان، سلجوق و فرزندان وی و نوع روابط ... ادامه مطلب »