جدیدترین مطالب
خانه » بایگانی برچسب ها : قیامت، نشانه‌های قیامت، اشعار مختومقلی فراغی ، نشانه‌های قیامت در اشعار مختومقلی، قیامت در اشعار مختومقلی فراغی،

بایگانی برچسب ها : قیامت، نشانه‌های قیامت، اشعار مختومقلی فراغی ، نشانه‌های قیامت در اشعار مختومقلی، قیامت در اشعار مختومقلی فراغی،

نشانه‌های قیامت در اشعار مختومقلی فراغی

فراغی 150x150 - نشانه‌های قیامت در اشعار مختومقلی فراغی

مقدمه اشعار مختومقلي دريايي است بي كران و ناشناخته، دريايي كه اعماق آن پر از درهاي گرانبها است. گنجهايي نهفته است كه كسي را ياراي قيمت نهادن بر آن نيست، جاي بس تأسف است كه بسياري از اين خزاين هنوز كه هنوز است ناشناخته است. بايد غواص بود تا به اعماق اين درياي بي كران رفته يكي يكي اين درهاي گرانبها را بالا كشيد و به عموم جهانيان نشان داد. ادامه مطلب »