جدیدترین مطالب
خانه » بایگانی برچسب ها : فریدون اونق، گردشگری ترکمن صحرا، مارقوش ترکمن صحرا ، یاشار نیازی، فریدون اونق ، گردشگری استان گلستان، گلستان شناسی، سلجوقیان، میراث فرهنگی استان گلستان، میراث گنبد، میراث فرهنگی گنبد کاووس، شاکری، مهن

بایگانی برچسب ها : فریدون اونق، گردشگری ترکمن صحرا، مارقوش ترکمن صحرا ، یاشار نیازی، فریدون اونق ، گردشگری استان گلستان، گلستان شناسی، سلجوقیان، میراث فرهنگی استان گلستان، میراث گنبد، میراث فرهنگی گنبد کاووس، شاکری، مهن

نحوه قدرت‌یابی سلجوقیان در ایران

در اوضاع سیاسی متشنج و بغرنج ایران که حاکی از وجود حکومت های (امیر نشین) متعددی که در جریان منازعات بودند که بدون تردید این موضوع ، یکی از عوامل پرورش ذهنیت دستیابی به قدرت سلجوقیان ساکن در ماوراءالنهر در ایران بوده است. چگونگی به قدرت رسیدن پایه گذاران امپراطوری سلجوقی مانند دقان، سلجوق و فرزندان وی و نوع روابط ... ادامه مطلب »