جدیدترین مطالب
خانه » بایگانی برچسب ها : سنگ نوشته ها وآثار تاريخي منطقه اورخون، دعای اغوزخان، دعای ترک، دعای ترکمنها، بیک تانگریع سنگ نوشتهع آثار باستانی ترکمن، تاریخ ترکمن، منشأ ترکمن، ریشه ترک، ریشه ترکمنها، زبان و ادبیات ترک، زبان و خط ت

بایگانی برچسب ها : سنگ نوشته ها وآثار تاريخي منطقه اورخون، دعای اغوزخان، دعای ترک، دعای ترکمنها، بیک تانگریع سنگ نوشتهع آثار باستانی ترکمن، تاریخ ترکمن، منشأ ترکمن، ریشه ترک، ریشه ترکمنها، زبان و ادبیات ترک، زبان و خط ت

سنگ نوشته‌های تاریخی اورخون

سنگ نوشته ها وآثار تاریخی منطقه اورخون کتیبه های اورخون، از دوران خاقانی«بیلگه خاقان» امپراطور گؤگ تورک ها باقی مانده است. این کتیبه ها از نظر مادی ومعنوی جزو آثار بسیار با ارزش تاریخ ترک هاست. در این سنگ نوشته‌ها برای اولین بار از کلمه ترک به عنوان نام ملت اسم برده شده است. این سنگ نوشته‌ها از هر نظر ... ادامه مطلب »