جدیدترین مطالب
خانه » بایگانی برچسب ها : دیالوگی در مورد توسعه شهرستان گنبد

بایگانی برچسب ها : دیالوگی در مورد توسعه شهرستان گنبد

دیالوگی در مورد توسعه شهرستان گنبد

قلی آق - دیالوگی در مورد توسعه شهرستان گنبد

مارقوش به نقل از اولکامیز- حاج قوجق قلی آق*: توسعه در معنای جامعه شناسی: یعنی پیشرفت و ترقی در زندگی آحاد جامعه و رفاه زندگانی عمومی است نه عده ی خاصی؛ البته طبق ایسم ها و ایده های علمی و فلسفی ممکنست؛ شکلهای مختلف پیدا بکند مثلاً: ادامه مطلب »