جدیدترین مطالب
خانه » بایگانی برچسب ها : جنیدخان، سردار ترکمن جنیدخان، سردار اسلام جنیدخان، دایرةالمعارف ترکمنی، سؤزلوک ترکمنی، شجره ترجمن، طوایف ترکمن، قوم ترکمن، داستان ترکمنی، افسانه‌های ترکمنی، junythanشجره ترکمن، طوایف ترکمن

بایگانی برچسب ها : جنیدخان، سردار ترکمن جنیدخان، سردار اسلام جنیدخان، دایرةالمعارف ترکمنی، سؤزلوک ترکمنی، شجره ترجمن، طوایف ترکمن، قوم ترکمن، داستان ترکمنی، افسانه‌های ترکمنی، junythanشجره ترکمن، طوایف ترکمن

جنیدخان

سردار ترکمن جنیدخان

جنید خان «برگرفته شده از فصل‌نامه یاپراق» خوانین خیوه که از قوم ازبک بودند بیشتر اوقات روابط خوبی با ترکمنها داشتند ، با اینحال گاهی اوقات سیاستهای مبتنی بر تبعیضات قومی برخی حکام، باعث میشد تا شکافی بین ترکمن‌ها و ازبک‌ها پدید آید. به دنبال تحت الحمایه قرار گرفتن خوانین خیوه ، عملکردهای آنان با سیاست های روسیه همسویی نمایانی ... ادامه مطلب »