جدیدترین مطالب
خانه » اخـبــــــــار » اخبار فرهنگی » بازیهای بومی محلی / استان گلستان

بازیهای بومی محلی / استان گلستان

 بازیهای بومی محلی / استان گلستان

grey - بازیهای بومی محلی / استان گلستان

بسیاری از بازی ،بازی های نمایشی وسنتی ایران نه تنها به لحاظ نام های شان، بلکه به خاطر عناصز اجتماعی ای که در آن ها یافت می شود وشکل وهیبتی که بر آن ها حاکم است ،دقیقا از جامعه تاثیر پذیرفته اند .فراموشی هریک از این بازی ها ،فراموش بخشی از گذشته وفرهنگ ما ودر نتیجه فراموشی ارزش ها وهنجار ها ی آن است چرا که باری ها و ورزش های سنتی بخشی از آموزش وپرورش غیر رسمی هر جامعه ای است ونقش تربیتی فوق العاده ای در رشد شخصیت و فرهنگ پذیری افراد آن ایفا می کنند .بازی و ورزش های سنتی نوعی تمرین راه ورسم زندگی و هر جامعه ای راه ورسم زندگی است. برخی از این بازی ها بر خواسته از مراسم و تشریفات اجتماعی کار وتولید اقتصادی ، برخی دیگر برخاسته از جنگ و گریز با دشمنان و مبارزه با جانواران وحشی است وتعدادی نیز ریشه در آیین های جادویی وادیان است .۲

انواع باز ی های سنتی :

۱-لپر بازی یا خانه بازی:(۳)

نوع بازی :دخترانه بصورت گروهی

مکان بازی : فضای باز حیاط منازل

زمان بازی : در ایام نوروز واوقات فراغت

شرح بازی:

لپر بازی  یک بازی دخترانه است وعمدتا بین سنین ۷ الی ۸ ساله وبه صورت ۲تا ۴نفره انجام می شود .بازیکنان ابتدا در مکان بازی مربع  هایی با استفاده از زغال ویا گچ مشخص می کنند که تعداد مربع ها  شش یا هشت خانه ای است . ویک نیم دایره ای در خارج از خانه ششم یا هشتم ترسیم می کنندکه اصطلاحا به آن جهنم می نامند هریک از بازیکنان در حالیکه  تخته سنگی به ابعاد تقریبی کف دست در اختیار دارند که در غرب استان به لپر می نامند با شمارش یک تا صد ویا تر خشک انداختن سنگ تر شده شروع کننده بازی شروع می شود  فرد بازی کن سنگ لپر را در اولین خانه بازی قرار می دهد ولی لی کنان از داخل هریک خانه های ترسیم شده بدون اینکه پایش روی خط هریک از خانه قرار گیرد از داخل هریک از خانه ها عبور می کند واز روی خانه جهنم سنگ لپر به خارج از جهنم عبور می دهد بدون اینکه از داخل ان عبور کند به صورت لی لی کنان می پرد بدین ترتیب بازی ادامه پیدا می کند بدون هیچ گونه لغزش وخطایی تمامی خانه های بازی تصاحب می کند در صورت خطا وقرار گرفتن پای بازی کن روی خط هریک از خانه ها بازی به فرد دیگر واگذار می شود .اگر بازیکن بدون لغزش وخطا تمامی خانه ها از خودش بکند در آخرین مرحله از بازی با چشمان بسته  از خانه به خانه عبور می دهد( که در این مرحله  حرکت بصورت لی لی کنان انجام نمی شود )بعد از پایان بازی فرد بازی کن خانه ی را در اختیار می گیرد که بازی کنان بعدی حق عبور از ان را ندارند که می بایست به صورت لی لی کنان از روی خانه فرد مذکور بپرند ولی فرد صاحب خانه در خانه خود می تواند استراحت کند .سپس از روی دیگر خانه ها به صورت لی لی کنان بازی را ادامه می دهد فردی خانه ای برای خود انتخاب می کند سعی می کند در جای حساس انتخاب کند که بازی کنان بعدی به سختی بتوانند از روی آن بپرد و فرد دیگری که همانند بازیکن قبلی برنده خانه شده پس از طی مراحل شروع کننده بازی، سعی می کند در کنار فرد اول بازی کن خانه ی برای خود انتخاب کند تا در دوره های بعدی بازی براحتی ادامه بازی دهد.بدین ترتیب بازی ادامه پیدا می کند تا اینکه فردی از  از بازی کنان   که  خانه بیشتری تصاحب کند آن فرد برنده بازی منصوب می گردد که از بازی کنان  خانه برای خود انتخاب نکردند ویا تعداد خانه ها نسبت به فرد برنده بازی  کمتر است سواری می گیرد .

 

۲-لنگه بازی :(۴)

نوع بازی :سرگرمی

مکان بازی  : پسرانه

زمان بازی : فضای باز بهار وتابستان

شرح بازی:

نام اصلی این بازی در استراباد ودر شهر گرگان فعلی لنگه بازی ۲((langehاست ودر غرب استان علی الخصوص در مناطق ییلاقی با نام پاره بازی(pare) می شناسند .دلیل نام گذاری این بازی با استفاده تکه پوست چرمی ویا تکه چمن کنده شده به اندازه تقریبی کف دست می باشد.

این بازی یک بازی پسرانه عمدتا در ایام تابستان وبهار وبخصوص در ایام نوروز انجام می شد.بازی فوق دو الی چهار نفره بوده وشروع کننده بازی یا به صورت تر خشک انداختن (سنگی که یک طرف ان را با آب دهان خیس می کردند ویا با پرتاب سکه پولی شیر یا خط تعیین می شد.نحوه اجرای بازی قبل از شروع بازی یا به صورت ضربات تند بدون اینکه پای فرد بازیکن به زمین زده شود یا هر باری که به لنگه ضربه می زند می تواند پای خودش را روی زمین قرار دهد با تعداد شمارش از قبل تعیین شده که عمدتا از یک تا صد بوده بازی ادامه پیدا می کرد هر کسی که توانست بدون خطا با شرایط اعلام شده بازی ادامه دهد وبه عدد تعیین شده برسد آن فرد برنده بازی است که فرد یا افراد بازنده به ان فرد برنده شده سواری می دادند بازی در هنگام اجرای به ۳ روش با تکنیک خاص انجام می شد آن هم بستگی به مهارت فرد داشته که عبارت از :۱ –ضربه زدن لنگه با بغل پا ۲-ضربه زدن با انگشتان پا ۳-ضربه زدن با استفاده از پشت غوزک پا البته هر چند عددی شمارش می شد یک یا دو بار بر پشت پا زده می شد.

۳-وسط بازی :

نوع بازی :دخترانه وگروهی

مکان بازی : فضای باز

زمان بازی :بهار وتابستان

شرح بازی:

این بازی عمدتا بین دختران انجام می شد وگاها نیز در بین پسران در سنین ۶الی ۸ ساله هدف از اجرای این بازی جهت تقویت نیروی محرکه وتحریک دید بازیکن که به صورت گروه ۴ ال ۶ نفره انجام می شد.بازی با یار کشی شروع می شود بدین ترتیب ۲ استاد بازی هریک از افراد را به عنوان عضو گرو بازی فرا می خوانند وبا شیر وخط کردن شروع کننده بازی تعیین می شود بدین ترتیب گروهی که قرعه بنام انها  افتاد  در بیرون  ازمکانی به شکل مستطیل (مته) قرار می گیرد وگروه بعدی در داخل مستطیل قرار می گیرد افراد گروه خارج از  مستطیل سعی می کنند که داخل  ( مته )یا همان مستطیل شوند وگروه مقابل سعی می کند با در دست داشتن توپ هریک از افراد ی که سعی دارند که وارد  مته شوند را نشانه بگیرند با ضربه زدن هریک افراد بیرون از  مته ان فرد از بازی خارج می شود تعداد افرادی که از دور خارج شوند گروه رقیب برنده بازی می شوند وجایشان با گروه مقابل عوض می شودگروهی که بیشترین افراد را از دور خارج کرد دور خط یا همان خارج از مته قرار می گیرد  بدین ترتیب بازی ادامه پیدا می کند . 

۴-گردو بازی (جزء بازی ):

نوع بازی : پسرانه وبه صورت گروهی که به سه روش انجام می شد

زمان بازی :تابستان وایام نوروز

مکان بازی : فضای باز

شرح بازی:

این بازی به صورت گروهی وپسرانه است ودر فضای باز انجام می شود هریک از بازیکنان بر اساس قرار قبلی در حالیکه تعدادی گردو در دست دارند با قرار دادن دو یا سه عدد گردو روی هم یعنی به تعداد افراد بازی کن گردو در کنار هم قرار می دهند لازم به ذکر است هریک از بازیکنان یک عد د گردوبزرگتر از گردوهای چیده شده در میدان بازی که اصطلا حا به آن شقه (shage)می نامند جهت ضربه زدن به گردو های چیده شده در دست دارند شروع کننده بازی که در فاصله ۴ الی ۵ متری مکان قرار گرفتن گردو ها ایستاده است با شیر خط کردن تعیین گردیده بازی  را با نشانه گرفتن با شقه ای که در دست دارد شروع می کنند اگر توا نست  گردو ها را با ضربه زدن ازداخل دایره ای  که گردو ها چیده شده خارج کند تمامی گردو ها را تصاحب می کند یعنی برنده تمامی گردو ها می شود و افراد بازیکن مجددا گردو خودشان را داخل مکان بازی می چینند در این مرحله برنده بازی علاوه بر گردوی که همراه با  دیگر بازی کنان داخل میدان بازی قرار می داد  یک جفت بیشتر از دیگر بازیکنان در متهmath))مکان بازی می چیند در این مرحله نیز برنده بازی ،آغاز کننده بازی است در هر مرحله از بازی تعداد ی از گردوها در مکان بازی باقی می ماند ونفرات بعدی بترتیب بازی را ادامه می دهند. بازیکنان بخاطر هیجان بخشیدن بازی در هر دوره از بازی سعی می کنند تعد اد جفت های گردو را بیشتر کنند بدین ترتیب بازی ادامه پیدا می کند.در پایان بازی هریک از بازیکنانی که بیشترین گردو را بدست آورندآن فرد  برنده بازی است .

۵-کشتی باشال:

نوع بازی : جوانان ونوجوانان

زمان بازی : در جشن ها واوقات فراغت سال

مکان بازی :در میدان و فضای باز

شرح بازی:

پهلوان در حالی که شالی دور کمر بسته  به میدان کشتی آمده وبا انجام حرکات ویژه ای ، مبارز می طلبد در صورت وجود داوطلب کشتی انجام می شود در غیر این صورت داور بازی کشتی گیری که از قبل جهت شرکت در مسابقه کشتی اعلام آمادگی کرده بود بازی توسط پیشکسوتان کشتی به عنوان داورآغاز می شود  ( واز قبل جوایز بازی که عمدتا یک راس گوسفند و یا گاو از طرف خانواده داماد در نظر گرفته می شد در اختیار داوران کشتی قرار می گرفت )بدین تریب کشتی آغاز می شد هرکسی برنده کشتی می شد دست کشتی گیر توسط داور بازی بالا می رفت وتماشاچیان هلهله کنان کشتی گیر برنده را تشویق می کردند وداور با حضور خانواده داماد هدایا را به کشتی گیر پیروز اهدا ء می کرد .این ورزش ازجمله ورزش های پسندیده ای بوده است که در کلیه جشن ها وعلی الخصوص مراسم عروسی که در بعد ظهری، روزی که داماد را از حمام به خانه می آوردند ویا عروس را به خانه داماد می بردند در میدان ده با حضور   پهلوانان وکشتی گیران نامی و ..انجام می شد .  

۶-هفت سنگ:

نوع بازی : سرگرمی ودخترانه

زمان بازی : در فصل بهار وتابستان

مکان بازی : فضای باز 

رایج ترین بازی های دخترانه در اقصی نقاط استان بویژه شمال کشور بازی هفت سنگ بوده این بازی با عث تقویت قدرت وتحریک وتمرکز بالای بازیکنان می شود.

شرح بازی:

این بازی با دو گروه ۷ الی ۸نفره یا بیشتر انجام می شود که هرگروه یکی از بازی کنان را به عنوان اوستا سردسته انتخاب می کند اوستا ها هفت سنگ را در وسط میدان روی هم می چینند وافراد دو گرو با فاصله مساوی از وسط میدان در دو طرف سنگ ها صف می کشند اوست نیز با تر خشک کردن ، توپ را در اختیار یک گروه قرار می دهد فرد ماهر تر توپ را به طرف سنگها نشانه می گیرد  اگر به سنگ ها اصابت نکرد یک نفر از گروه مقابل با توب به طرف سنگها نشانه می رود هرگاه توپ به سنگها اصابت کند وان را به زمین بریزد اعضای گروه پرتاب کننده ی توپ به طرف محوطه در وسط میدان می گریزد .اعضای تیم مقابل که توپرا در اختیار می گیرند به هم پاس کاری می کنند وافراد گروه فراری را با توپ میزنند هر بازیکنی که توپ به او اصابت کنداز دور خارج می شود اعضای گروی فراری باید سعی کنند که در حال فرار ،سنگهای ریخته شده را روی هم بچینند تا بتوانندقبل از آن که همه ی اعضای آن ها را از دور خارج گردند سنگ ها را روی هم چیده شود ویک امتیاز کسب کند هفت امتیاز ،گروه را برنده می کند از این رو آن هایی که جلوی بازیکنی که در حال چیدن سنگهااست قرار می گیرند خود را سپر یلا می سازند اگر یکی از افراد گروه فراری به وسیله ی توپ ضربه خورد واز دور خارج گردید اگر گروهی قبل از ان که سنگها را روی هم بچینند اعضای ان گرو از دور خارج گردند بازنده این دور بازی محسوب می شوند وتوپ در اختیار گروه دیگر قرار می گیرد وبازی از نو آغاز می شود افراد گروه بازنده موظفند که هرکدام از افراد گروه برنده به پشت گیرد وبه اصطلاح کولی یا سواری دهد.

 ۷-پول بازی:(ُسکه بازی)

نوع بازی : سرگرمی وپسرانه

زمان بازی : بهار وتابستان

مکان بازی : فضای باز

شرح بازی:

این بازی متداول ترین بازی بین پسران ۷الی ۱۰ ساله بوده است که بصورت ۲ الی ۳ نفره یا بیشتر انجام می شود .که با تعدادی عدد سکه که هریک از بازیکنان در اختیار دارند انجام می شود هریک از بازیکنان طبق قرار داد قبلی مثلا ۲الی ۳ سکه ۵ریالی به تعداد بازیکنان سکه ها را روی هم در داخل خط دایره ای شکل می چینند ودر فاصله ۴الی ۵متری با استفاده از یک عدد گردو ویا سکه بزرگتر از سکه که در محل بازی کاشته شده نشانه می گیرند اگر هریک از بازیکنان توانستند سکه های چیده شده را از داخل دایره ای کاشته شده در هم بریزند واز دایره زمین خارج کنند برنده سکه ها می شوند واگر چنانچه تعدادی از سکه های ریخته شده از دایره خارج نشده باشد مجددا سکه را روی هم می چینند وبازی مجددا از سوی نفرات  شروع ونفر برنده نفر آخر گروه قرار می گیرد بدین تریب بازی ادامه پیدا می کنند در پایان هر یک از بازیکنانی که بیشترین سکه را بدست اورد برنده بازی است.

 ۸-کالنگ بازی :kalang)(5)

نوع بازی :پسرانه  وگروهی

زمان بازی :اوقات فراغت علی الخصوص درفصل پاییز وبهار

مکان بازی : فضای باز

شرح بازی :

این بازی یک بازی پسرانه است که بصورت گروهی ودر یک فضای باز وزمین کاملا نرم ومرطوب که بتوانند کالنگ را براحتی به زمین فرو کنند  انجام می شود بادر اختیار داشتن ، ۴الی ۶ عدد چوب به اندازه تقریبی ۵۰سانتیمتری نوک تیزوبه قطر کلفتر از  انگشت شست دست  ،بازی کنان در حالی که تعدادی چوب، در دست دارند یک نفر از آنها بطور داوطلبانه اولین کالنگ(چوب) خود را بر زمین بازی می کارد ونفرات بعدی بتر تیب کالنگ خودشان را در کنار کالنگ افراد می کوبند در هر مرحله که افراد توانستند با کالنگ خود گالنک افراد مقابل را بیندازند وکالنگ ها ی  به زمین افتاده  متعلق به فرد، می گردد .بدین ترتیب بازی ادامه پیدا می کند تااینکه هریک از بازیکنانی که بیشترین کا لنگی را در اختیار بگیرد برنده بازی محسوب می گردد.

۹-کلاغ پر:

نوع بازی : پسرانه وگروهی

زمان بازی : جشنها واوقات فراغت

مکان بازی:عمدتا در فضای بسته منازل

شرح بازی :

بازیکنان بصورت دایره وار کنار هم می شینند واز بین خود یک نفر را بعنوان اوستا بازی با شمارش یک تا صد انتخاب می کنند اوستا بازی انگشت سبابه خود را در وسط بازی با نام بردن نام یکی از پرندگان بازی را شروع می کند وافراد بازیکن باید بلا فاصله همانند اوستا انگشت خودشان را با بالا بردن وسپس در کنار انگشت اوستا قرار دهند ودر مراحل بعدی نیزاوستا  همانند مراحل قبل بازی ،با نام پرنده ادامه پیدا می کنند تا اینکه  اوستادر لابلای مراحل بازی  نام اشیاء را می برد اگر چناچه افراد با شنیده نام اشیاءدستانشان را بالا بردند آن فرد یا افرا د بازنده بازی محسوب می گردند وفرد بازنده می بایست بر پشت بنشیند و اوستا نیز در حالیکه با کف دست بر  پشت فرد بازنده  میزند واشعاری را بادر بیت  فوق می خواند :

تب ، تب خمیر شیشه بر زمین            دست کی بالا   

که در این هنگام  یکی ازاین بازیکنان بر پشت فرد بازنده می کوبد فرد بازنده، در حالیکه چشمان خودرا بسته وبرپشت خوابیده باید نام آن فرد ی که  بر پشت او کوبیده را ببرد درصورت صحیح گفتن نام آن فرد بازنده جای اوستا را می گیرد وبازی مجددا همانند قبل شروع می شود.در غیر اینصورت آنقدر فرد بازنده باید بر پشت بخوابد وافراد یکایک بر پشت آن فرد بزنند، تا اینکه یکی از افراد دلشان برحم آید بنوعی اسم خودش را یا توسط فرد دیگر بازگو نماید. (لو دهد) تا ان فرد بایستد .

 ۱۰-چولنگ سواری :(۶) چوپا

نوع بازی: گروهی پسرانه

زمان بازی : ایام زمستان وبهار

مکان بازی :کوچه ومیدان های روستا 

شرح بازی :

چولنگ دو عددچوبی است به ارتفاع قد بازی کن که در فاصله نیم متری زمین  دارای شاخکی کف پا بازی کن در قرار میگیرد .

شیوه بازی :این بازی عمدتا در روزهای برفی وکوچه های گلی ویا توسط بچه هایی که کفش های انها بر اثر پارگی اب می داد بچه ها در حالیکه سوار بر شاخک چوب می شدند با دستها قسمت بالای چوب  را می چسبیدندوسپس چهت سوار شدن بر چولنگ بر روی ارتفاعات ویا دیواره خانه ویا سکوی خانه می رفتند وسپس بر روی چولنگ می ایستادند در هنگام ایستادن همزمان باید حرکت می کردند بچه بصورت گروهی یا دو به دو مسافتی را حرکت می کردن هر کسی مهرت بیشتری می داشت مسافت بیشتری را طی می کرد آن فردی که بیشترین مسافت را طی می کرد برنده بازی می بود در طول مسیر تعدادی لز بجه ها بدلیل تجربه کم نقش بر زمین می شدند که موجب خنده وشادی سایرین می شد که ان فرد از دور بازی خارج می شد بازی روش های متعددی داشت از جمله ایستادن روی یک چولنگ ویا بازکردن دو چولنگ از همدیگر یا به سمت عقب حرکت کردن از جمله حرکات نمایشی بوده که افراد بازیکن را به شور شعف وا می داشت .

 

۱۱- گوشه بازی :

نوع بازی :سرگرمی

زمان بازی :اوقات فراغت علی الخصوص  فصل بهار

مکان بازی :فضای باز

شرح بازی:

بازیکنان مکان بازی را به چهار قسمت تقسیم نموده وسپس به واسطه قرعه کشی (شیر وخط)فردی را که در وسط بازی قرار بگیر د را مشخص می کردند ونفرات دیگر در چهار طرف میدان بازی می ایستند ودر حین بازی افراد جاهایشان را با یکدیگر تعویض می کنند وهر کدام به سویی می روند بدین معنی که گوشه های خود را رها می کنند .گوشه ای که روی آن کسی قرار نگرفته است وخالی شده آماده این است که فردی که در وسط ایستاده است فورا”آنجا را تصاحب نماید در صورت تصاحب قرار گرفتن فرد در یکی از گوشه های بازیکنان  ان گوشه متعلق  به ان فرد می شود وفردی که گوشه بازی  خود را از دست داده ، در وسط بازی قرار می گیرد ومنتظر جابجایی افراد در حین بازی می شود تا بتواند در هنگام خروج افراد خود را در جای فردخارج شده از گوشه زمین  قرار دهد که بدین ترتیب بازی ادامه پیدا می کند.

 

۱۲-سنگ چران :  (۷)

نوع بازی :سرگرمی وپسرانه

زمان بازی : اوقات فراغت

مکان بازی :فضای باز

شرح بازی:

بازیکنان جهت تعیین نوبت بازی تمامی بازیکنان در حالیکه مشتی از سنگ قلوه  ریز( تعداد ۵عدد) به هوا ریخته وهرکسی که توانسته ستگ قلوه  ریخته شده بیشتری  را با پشت دست خود قرار دهد آن فرد شروع کننده بازی است بدین ترتیب نفر اول بازی را سنگ های خود را به هوامی ریزد وبا کف دست تعدادی از سنگ ها را از روی هوا در اختیار می گیرد ودر مرحله بعدی سنگ های خود را بصورت چهار تا ، چهارتایی  کنار هم می چیند یکی از این سنگها را بغیر از سنگهای چهار تایی  به هوا پرتاب می کنند وهمزمان به نوبت سنگ های چهار تایی کرده بدون خطا ولغزش در اختیار می گیرد وسپس سنگها را در میدان بازی می ریزد همانند قبلی یک عدد سنگ را به هوا می اندازد در این مرحله بایستی تمامی سنگها را در یک مرحله از روی زمین جمع کندودر صورت موفقیت مرحله سوم بازی شروع می شود یعنی در این مرحله بازیکن تمامی سنگها را یک جا روی زمین می ریزد وسعی می کند فاصله سنگها رعایت شود تا درهنگام حرکت هر یک از سنگها به یکدیگر نخورند که این امر باعث باخت فرد بازیکن  می شود بدین تریب فرد بازیکن در حالیکه سنگها را روی زمین پهن کرده دست راست خود را بصورت پل در آورده وبا دست دیگر سعی می کند در با یک ضربه سنگها را بصورت دانه ، دانه از زیر پل دست خارج کند در هنگام عبور دادن باید سعی کند  هریک از سنگها به سنگ دیگر اصابت کند در غیر اینصورت فرد بازیکن از دور بازی در این مرحله خارج می شود وبازی به فرد دیگر واگزار می گردد.بدین ترتیب بازی ادامه پیدا می کند تا اینکه به تعدادعدد دوره بازی که از قبل تعیین کرده بودند برسند هر فردی زودتر با طی مراحل  بازی به تعداد عدد بازی رسیده باشد آن فرد برنده بازی ودیگر بازیکنان به بازی خود ادامه می دهند .تا نفرات بعدی برنده بازی مشخص شود. 

۱۳-طناب کشی:

نوع بازی :پسرانه  وگروهی

زمان بازی :بهار وتابستان

محل بازی : فضای باز

شرح بازی:

بازیکنان در حالیکه در به دوگروه۵ الی ۶نفره تقسیم شده اند، با در اختیارگرفتن طنابی به طول تقریبی ۲۰متر در میدان بازی پشت خطی توسط که توسط داور بازی مشخص شده در دو طرف خط بصورت طولی پشت سرهم  می ایستند وبا صوت داور بازیکنان دو گروه  درحالیکه طناب بازی را در دست دارند شروع به کشیدن طناب می کنند و سعی می کنند گروه مقابل را از روی خط بطرف خودشان بکشند ،هر یک گروه ،گروه مقابل را ویا حتی طناب گره شده که مماس با خط روی زمین را عبور دهند  آن گروه برنده بازی منصوب می گردند بدین ترتیب گروه برنده بازی با گروه بعدی بازی، که در خارج از میدان بازی قرار دارد بازی را ادامه می دهند .  

۱۴- درنه بازی :(۸)

نوع بازی:جوانان

زمان بازی :جشنها

مکان بازی :در فضای بسته  

این بازی مخصوص شبهای عروسی وجشن ها است اجرای آن بعداز صرف شام در منزل داماد انجام می شود وسر انجام با کشتن گوسفند وکباب خوری ختم می شود.

شرح بازی:

این بازی در منزل داماد در شب حنابندان بعد از صرف شام بین جوانان  متداول بوده که ،فردی  پیشنهاد دهنده بازی شروع کننده بازی است در حالیکه یک عددکشکک گوسفند که به آن قاب ویا یک عدد  کبریت  در دست دارد افراد را بصورت دایره وار ئور هم می نشینند شروع کننده بازی با استفاده از قاب ویا کبریت که یک طرف قاب ویا کبریت را شاه وطرف دیگر آن را وزیر نام گذاری می نمایند. دو طرف کبریت را که پهن تر است ،دزد وعاشق نام می نهند . به ترتیب قاب را می اندازند به مجرد این که قاب بطرف شاه افتاد فرد قاب انداز شاهی تعیین می گردد ،سپس انداختن قاب توسط افراد ادامه پیدا می کنند تااینکه وزیر بازی نیز تعیین شود ،وزیر درنه را در دست می گیرد وشاه نیز با گذاشتن کلاه یا با بستن شال یا هر پارچه ای برسر وگذاشتن سبیل مصنوعی و وزیر به اتفاق هیات وزیران در کنار شاه برروی دوصندلی ویا دو متکا وحاضرین نیز سعی می کنند هیچ عمل غیر عادی وخارج از نزاکت ، در جلسه انجام ندهند مثلا ” سرفه و خنده بی مورد ویا پاهایشان را دراز نکنند ف در این حالت افرادی نیز در صدد شکلک وادا اصول در اوردن سعی می کنند شاه را بخندانند بعد از تعیین شاه ووزیر، شاه از وزیر از اوضاع کشور می پرسد و وزیر گزارش کار اوضاع مملکت را می دهد آنگاه شاه دستور می دهد تا افراد، قاب را به نوبت بالا بیندازند . اگر کسی که قاب را بالا انداخته وقاب او دزد را نشان دهد ،وزیر به شاه عرض می کند که قبله عالم ،دزد پیدا شد در این لحظه همه حاضرین در جلسه سکوت می کنند ومنتظر می مانند که شاه چه تصمیمی برای دزد می گیرد شاه انواع دستور را می دهد وبازپرسی شروع می شود که چه دزدیده است ؟دزد پاسخ  می دهد وشاه اورا جریمه نقدی می کند وسپس می گوید برو خارج از منزل با صدای بلند بگو آی من دزدم ودر مرحله بعدی دزد را جریمه نقدی می کنند ودزد را به داماد حاضر درجلسه می شناسند اگر دزد از آشنایان داماد وعروس باشد مبلغ جریمه دزد بیشتر می گردد ویا به کف دست دزد با درنه به تعدادمعینی که از سوی شاه تعیین شده می زنند ،وسپس افرادحاضر  قاب را مجددا می اندازند تا اینکه فرد عاشق تعیین شود وآنگاه شاه از فرد عاشق می پرسد؟ عاشق چه شده ایی عاشق باید طوری در مقابل شاه بنشیند که شاه بتواند روی آن بنشیند بدین ترتیب بازی ادامه پیدا می کند اگر چنانچه در هنگام قاب انداختن جهت قاب شاه ویا وزیر را نشان دهد تغییر تحول شاه و وزیر نیز انجام می شود .بدین ترتیب تا پاسی از شب بازی ادامه پیدا می کند وسپس از پول های بدست آمده گوسفندی ویا گوشت خریداری می کنند وبا خوردن کباب ،بازی به پایان می رسد.

 

۱۵- کفتل زنی:(۹)

نوع بازی پسرانه وگروهی

زمان بازی :فصل پاییز  وبهار

مکان  بازی :فضای باز جایی که درخت گردو قرار دارد  

شرح بازی :

هریک از بازیکنان در حالیکه چوبی به قطر ساق دست وبطول حدود یکمتری در دست دارند در پای درخت گردو جمع می شوند .وگردوهای روی درخت را از ارتفاع زمین نشانه می گیرند بدین ترتیب هریک از افراد با پرت کردن چوب خود  گردو ها را نشانه گرفته  هر فردی که با نشانه دقیق توانست گردو بیشتری را  از روی درخت به زمین بیندازد آن فرد برنده،بازی است معمولا این بازی بعد از  چیدن گردو های مزارع ،که توسط کشاورزان اقدام می گردد هر شخصی توانست با نشانه گیری دقیق تعدادگردو بیشتری را جمع آوری نماید آن فرد برنده بازی است.

۱۶- قایم موشک بازی :

نوع بازی :پسرانه ودخترانه                             

زمان بازی :بهار وتابستان

مکان بازی :فضای باز

شرح بازی:

بازیکنان با شمارش ۱۰تا ۱۰۰فردی که می بایست در میدان بازی چشمنان خودش را ببندد ودیگر بازیکنان خودشان دور از چشمان آن فرد پنهان شوند را تعیین می کنند افراد نیز بلا فاصله خودشان را در جاهای مخفی پنهان می کنند  فردی که چشمنان خودش را بسته است با شمارش یک تا صد چشمانش را باز می کند وبه جستجوی افراد می پردازد قبل از شروع بازی قرار می گذارند اگر از دور،هر یک از  افرا د دیده شد آن فرد بایستی از دور بازی خارج شود یا اینکه فرد بایستی به هرطریق ممکن قبل از رسیدن به میدان بازی با دست فرد خارج از میدان بازی را دستگیر نماید که بدین تریب جای بازیکن دستگیر شده با فرد میدان بازی  عوض می شود ودر بعضی از مناطق استان ازجمله مناطق ییلاقی کردکوی با دستگیر شدن فرد ،فرد بازنده به فرد برنده از مکان دستگیر شده تا میدان  بازی  کولی (سواری )دهد ، بدین ترتیب بازی ادامه پیدا می کند . 

۱۷- تیله بازی :تک بازی

نوع بازی :پسرانه یک گروه ۲الی ۳نفره

زمان بازی :بهار وتابستان  

مکان بازی : فضای باز که به شیوه خطی وخانه ای اجراء می شود .

شرح بازی:

روش بازی خطی:

در ابتدا بازیکنان خط مدور دایره ای شکل به شعاع یک متر بر روی زمین ترسیم می کنند وخطی صافی بر روی دایر ه ای می کشند ودایره را به دو قسمت تقسیم می نمایند وهریک از تیله ها را روی خط ترسیم شده قرار می دهند وبا فاصله معینی وتوافقی از تیله ها فاصله می گیرند وبا استفاده از یک تیله بزرگتر به واسطه ضربه انگشت یک دست وانگشت شصت دست دیگر به تیله های داخل زمین نشانه می گیرند در صورت برخورد تیله شلیک شده به تیله های داخل زمین تمامی تیله های خارج شده از دایره زمین متعلق به آن فرد می شود ومجددا فرد آغاز کننده کسی است که  تیله آن  دور تر از دیگر افراد بازیکن باشد وفرد آغاز کننده بایستی از همان محل قرار گیری تیله خود به تیله های داخل میدان بازی نشانه  گیرد بدین ترتیب فردی  که بیشترین تیله را بدست آورد برنده بازی است .

روش خانه ای :

تعدادبازیکنان بیشتر از ۲نفرند که به تعداد ۴ عدد چاله کوچک به طول یک متر  در میدان بازی حفر می کنندکه به هریک از گودا ل ها خانه می نامند  ودر فاصله یک ونیم متری خانه اول خط مستقیمی می کشند که به آن ایستگاه بازی می نامند وسپس به واسطه قرعه کشی نفر اول شروع کننده بازی را تعیین می کنند فرد ویا گروه ۲نفره مشخص می شوندسپس یک گروه تیله های خود را لب گودال ۱و۳قرار می دهد وگروه دیگر از ایستگاه بازی سعی می کند تیله های کاشته شده را بزند بدین ترتیب که با یک بار انداختن تیله به سمت خانه ها ، تیله ها را به داخل خانه بفرستد ومی تواند مجددا ” تیله رقیب را نشانه روی کند ، در این بازی هر خانه برای فردی است وهر گروه می بایستی در هر سری از بازی ۲ خانه را بگیرد در غیر این صورت به ازای هر خانه امتیازی به رقیب خواهد داد ،ودر صورت رسیدن امتیاز یکی از گروهای بازی به اتمام می رسد وفرد ویا گروهی که تیله بیشتری دریافت نماید  آن فرد ویا گروه برنده بازی است. 

۱۸- چو توپ بازی:(۱۰)

نوع بازی : پسرانه  وگروهی

زمان بازی :بهار وتابستان

مکان بازی : فضای باز

شرح  بازی :

ابتدا خطی بطول ۵متر در میدان بازی ایجاد می کنند وبا استفاده از  توپی را که در اختیار دارند  ،توسط یکی از بازیکنان به هوا پرتاب می شود فردی کهدر کنار او در حالیکه  چوب در دست داردبا تمام قدرت توپ که در هوا پرتاب می کند  می زند  وسپس فردی که ضربه زننده توپ می باشد موظف است فاصله طی شده توپ را حدودا “بطول بیش از ۲۰متر از میدان بازی فاصله گرفته  وبه مکانی که در آنجا توپ پرتاب شده بود رفت وبرگشت نماید در این هنگام فردی که توپ را دراختیار گرفته سعی می کند فردی که  در حال دویدن است را با توپ خود نشانه بگیرد اگر چنانچه توانست به فرد رقیب خود ضربه بزند فرد زننده توب ،از  یک امتیاز برخوردار می گردددر غیر اینصورت جای آن دو نفر عوض می شوددر صورتیکه گروه مقابل که  دورتر از میدان بازی هستند و توپ رادر هوا بگیرد وقبل از رسیدن به او بکوبد یک امتیاز مثبت برای تیم مقابل در نظر گرفته می شود وآن فرد از دور بازی خارج می شود بازی تا زمانی ادامه پیدا می کند که تمامی بازیکنان یک تیم از دور بازی خارج شوند .گروهی که بیشترین افراد آن در بازی باقی بمانند آن گروه برنده بازی منصوب می گردد.  

۱۹- مرغانه جنگی:(۱۱)

نوع بازی : پسرانه وبصورت یک گروه ۲الی ۵نفره  

زمان بازی : بهار وتابستان  

مکان بازی : فضای باز وبسته عمدتا در منازل

شرح بازی :

بدین ترتیب هریک از بازیکنان در حالیکه تخم مرغی درمشت دستان خود دارند ، روبروی همدیگر می نشیند  بطوری که ،که قسمت بالای تخم مرغ آنها نمایان شود فردی که از قبل شروع کننده بازی است طوری با نوک تخم مرغ خود بر نوک تخم مرغ رقیب خود ضربه می زند تا تخم مرغ هرکدام از آنها  ترک برداشته شود ، فرد بازنده موظف (یعنی فردی که تخم مرغ او ترک برداشته است )یک عدد  تخم مرغ به فردی است که تخم مرغ آن سالم مانده بدهد بدین ترتیب بازی ادامه پیدا می کند در پایان فردی که بیشترین تخم مرغ بدست آورند برنده بازی می باشد ، تخم مرغ های بازیکنان عمدتا رنگ شده است که بچه در دید بازدید در ایام عید نوروز از خانواده ها هدیه می گیرند  .

۲۰- سکه وجبی  (۱۲)

نوع بازی :پسرانه وگروهی

زمان بازی :بهار وتابستان

مکان  اجرای : فضای باز (تقریبا در تمامی سطح استان با نام های متفاوت )

شرح بازی :

سکه بازی ویا پول بازی ۲نفر یا بیشتر در یک فضای باز در حالیکه هریک از بازیکنان تعدادی سکه دردست دارند ابتدا یک نفر از آنها از قبل با قید قرعه شمرش ویا شیر وخط مشخص شده سکه خود را در هر جهتی در نظر دارد پرتاب می کند سپس هریک از افراد با زکاوت خودشان بلافاصله سکه خودشان را در مکانی که فرد بازیکن اول پرتاب کرده می اندازند بطوریکه فاصله هریک از سکه به اندازه یک وجب یا کمتر قرار بگیرد سکه نفر اول متعلق فرد دومی می گردد ودر مرحله بعدی فرد برنده بازی در حالیکه سکه رقیب خودش را بر می دارد شروع کننده بازی می باشد ونفرات بعدی به همان ترتیب قبلی بازی را ادامه می دهند در صورتیکه فاصله دو سکه بیشتر از یک وجب شد ادامه بازی توسط دیگر بازیکنان ادامه پیدا می کنند بدین ترتیب فردی که بیشترین سکه را تصاحب نماید برنده بازی است وفرد بازنده به تعداد سکه باخت داده موظف است فرد یا افراد یرنده را سواری دهد  .

 ۲۱- کبدی ،کبدی:

نوع بازی پسرانه  وبصورت گروهی

زمان بازی :بهار وتابستان

مکان بازی: فضای باز

روش بازی:

ابتدا بازیکنان به دوگروه چند نفره تقسیم می شوند وسپس یک خط صاف ومستقیم در وسط میدان بازی می کشند هر تیم یک خط صاف دیگر در سمت میدان بازی خود می کشند . افراد بازیکن پشت خطها قرار می گیرند از هر تیم در هر نوبت یک نفر به سمت تیم حریف حمله می کنند ،او پیوسته بدون اینکه نفس او قطع شود با گفتن زو یا کبدی، کبدی وبتواند یکی از بازیکنان حریف دست بزند واز خط وسط عبور دهد وبه بطرف میدان خودش برسد در این هنگام اگر نفس او قطع شدونتوانست به صورت پیوسته کلمه کبدی را را بازگو نماید بازنده بازی محسوب می گردد واز میدان بازی خارج می شود ۀ بازیکن حریف نیز سعی می نمایدفرد حمله کننده را بگیرد تا نفس او قطع شود که در این صورت نیز او بازنده می گردد در صورتیکه که فرد بتواند یکی از حریفان خود را دست بزند وبدون قطع شدن کبدی ، کبدی گفتن به میدان خود برسد آن حریف بازنده محسوب می شود .در نهایت گروهی که افرادی بیشتری از حریفش را از صحنه بازی خارج کرده باشد آن گروه برنده بازی است .

۲۲– تلا جنگی:(۱۳)

نوع بازی: مردانه جوانان وبزرگسالان

زمان بازی :بهار وتابستان

مکان بازی :فضای باز

روش بازی :یک بازی گروهی وبصورت ۲نفره انجام می شود هر دوبازیکن در حالیکه یک پای خود را از پشت با دست  بالا می آورند

بصورت لی لی کنان در زمین بازی حرکت می کنند وهریک از بازیکنان سعی می کنند با حفظ تعادل با توان بالا به همدیگر ضربه بزنند هرکسی که توانست بدون اینکه پای خودش را به زمین بگذار د وتعادل حریف مقابل خودش بهم زنند وفرد کنترل خودش را ازدست بدهد وپای خودش را رها کند بطوریکه نقش برزمین شود آن فرد ضربه زننده برنده بازی محسوب است  ودر پایان فرد بازنده موظف است فرد برنده را سواری دهد بدین تریب بازی با شور نشاط خاصی ادامه پیدا می کند. 

۲۳– دوز بازی :

نوع بازی :پسرانه وبصورت۲نفره 

زمان بازی :اوقات فراغت

مکان بازی :فضای باز روی زمین صاف

روش بازی :بازیکنان ابتدا روی زمین صاف ومسطح مربع چهار خانه ای ترسیم می کنند هرکدام از بازیکنان بنا به میل خودش باید تعدادی سه عدد لوبیا ویا نخود بصورت دلخواه در اختیار می گیرند بازی را شروع می کند نفر اول لوبیایی که  در اختیار دارد لوبیا خودش را روی یکی از زوایه خانه ترسیم شده قرار می دهد، نفر دوم نیزبلافاصله  نخود خودرا روی دیگر گوشه خانه های ترسیم شده قرار می دهد وهر یک از بایکنان سعی دارند  با هوشیاری کامل  هر سه نخود ویا لوبیا خودشان در روی یک خطوط  مستقیم قرار دهند هریک از بازیکنانی  توانست  هسته بازی خودشان زودتر در یک خط مستقیم قرار دهد آن فرد برنده بازی است شایان ذکر است قبل از شروع بازی با توافق هم عددی را جهت پایان بازی تعیین می کنند هرفردی که زودتر توانست به عدد تعیین  شده برسد آن فرد برنده بازی است .

۲۴-سیاه بازی :

نوع بازی :پسرانه وبصورت گروهی

زمان بازی:شبهای عروسی وجشنها

مکان بازی :فضای بسته

روش بازی :بازیکنان در حالیکه دور تا دور اتاق نشسته اند، فردی که مسن تر از دیگران در مجلس حضور دارد را بعنوان ریش سفید یا اوستای بازی تعیین می کنند شروع بازی ،با شکلک هایی که از سوی اوستای بازی ایجاد می شود  آغاز می گردد  تا اینکه بتواند براحتی هریک ازافراد با زیکنان را را بخنده در آورد هر فردی که زودتر از همه خندید ویا اوستای بازی تشخیص دهد که هر کدام  از افراد زودتر  تبسم کرد  اوستای بلافاصله  بدلخواه یکی از افراد بازیکن را دستور کتک زدن می دهد آنقدر کتک فرد ادامه پیدا می کند تا ازسوی اوستای بازی دستور توقف بدهد ،در صورتیکه اوستای بازی نتوانست با شکلک های که از خود در می آورد بازیکنان را بخنداند بازیکنان نیز  با  شکلک هایی از خود نشان می دهند تا اوستای بازی از نوع شکلک بازیکنان تقلید کند وافراد حاضر در بازی، را بخنداند ودر ادامه بازی  با اشاره اعلام می کنند که صورت هم دیگر را دست بکشند ،فردی که از قبل تعیین شده بود با در دست داشتن زغال صورت فردی کناری خودش را سیاه می کند در این هنگام اگر شخصی بخندد ویا حرفی بزند آن فرد بازنده بازی  است ،اوستای دستور کتک زدن  را می دهد ،بدین ترتیب بازی تا پاسی از شب ادامه پیدا می کند

۲۵- چو چلیک بازی :

این بازی بصورت گروهی است یک گروه در بالای تپه  جایکه تقریبا مسلطب بر گروه بعدی باشند با در دست داشتن یک عدد چوب تقریبا ۳۰سانتی ویک عدد چوب تقریبی ۱متری بازی را شروع می کنند، وگروه دوم در فاصله تقریبی ۲۰متری قرار می گیرند  گروهی که در میدان بازی ایستاده اند با چوب ۱متری که در دست دارد چوب کوچک (چلیک ) را به طرف گروه مقابل پرتاب می کنند وگره مقابل اگر چنانچه رو هوا چو چلیک را با دست بگیرد جای آن دو گرو عوض می شود در غیر اینصورت گروه مذکور می بایستی چوب چلیک از جاییکه برزمین افتاده را  بصورت زو کنان بدون قطع شدن نفس چوب را  به میدان بازی بیاورد اگر چنانچه فرد مذکور نتوانست خود رابدون قطع شدن زو بصورت زوکنان به میدان بازی برساند موظف است چو چلیک را  در مسیر راه به هم بازی خودش بسپارد تا ان فرد چوچلیک را به میدان بازی بیاورد در غیر اینصورت فرد آورنده چوب موظف است فرد یا افراد مقابل را سوار بر دوش بکند وبه محل شروع بازی بیآورد بدین ترتیب جای بازیکنان عوض می شودو  بازی ادامه پیدا می کند.

۲۶-آی ترک ، گون ترک  : (ayterek gunterek)(14)

نوع بازی:سرگرمی ودخترانه وبصورت گروهی

مکان بازی:فضای باز

زمان بازی :جشن ها ودیگر اعیاد

شرح بازی:

این بازی کودکانه ترکمنی بیشتر در شب چهادرهم هرماه –هنگامی که ماه به صورت کامل است – برگزار می شود . این بازی به عنوان یک بازی دخترانه معمول بود اما در دهه های اخیر در ان تغییراتی رخ داده وپسران و دختران به اتفاق یا جداگانه در عروسی ،اعیاد ونیز در شب های ماه رمضان به این بازی می پردازند. موضوع بازی رسم خواسنگاری است . برای شروع بازی معمولا دو نفر پیش قدم می شوند که به عنوان سردسته و رهبر بین بازیکنان  مقبولیت دارند واصطلا حا” او را وکیل (vakil)12می نامند . وکیل  برای انتصاب دیگر بازیکنان بین افراد قرعه کشی می کند وابتکار را براساس قواعد بازی دیگری به نام یوزوک (yuzuk)انجام می دهد . افراد هر دسته به تعدادمساوی انتخاب می شوند وپس از آن برای تعیین نقش سر دسته ها قرعه کشی دیگری به وسیله پرتاب کلاهی به هوا انجام می گیرد . پس از پایان کار دو دسته در مقابل یکدیگر به صف می ایستند ،سپس دسته اول نقش خانواده ی داماد را بازی می کنند شروع به خواندن بیتی می کنند دسته دوم – این دسته نقش خانواده عروس را به عهده دارد – با بیتی به او پاسخ می دهد بدین ترتیب :

وکیل دسته اول : آی ترک گون ترک  ayterek-gunrerekماه را می خواهیم خورشید را می خواهیم

بیزدن سیزه کیم گرگ۵ bizdan siza kimgerek شما از ما چه کسی را می خواهید

وکیل دسته دوم در پاسخ می گوید:

…دیین شوم گرک diyen sum gerek.. که جسور وشجاع باشد

سه نقطه نام یکی از این بازیکان طرف مقابل را می برند.

وبعد می گوید :هر کمه گلجک گرک  har kema geljek gerekبرای هر دختری وقتی معین شده است ( هر وقت قسمت باشد عروس می شود )

وسپس وکیل دسته اول می گوید:

اووی ینگلی۱۵  گرک   eoyieneli gerek لازم است لنگه ای همراه او باشد ( لنگه فردی است در شب زفاف همراه عروس می باشد زن کار آمد وبا تجربه واز نزدکان عروس )

وکیل دسته دوم در جواب می خواند :

آردی تنگلی۱۶ گرک ardi tengeli gerekهمراه او (داماد)پول نیاز است (یعنی داماد باید طلا ونقره داشته باشد تا بتواتند از عهده شیر بها برآید )

بالاخره  وکیل دسته ی اول می گوید:

سایراب دوران دیلی قیز۱۷ گرک sayab dorangezel dilli gizgerek  دختری باید باشد که  مثل بلبل بخواند زبانش از طلا باشد، هنرمند وخوش سرزبان باشد)

پس از رد وبدل شدن ابیات ودر میان شادی وهلهله کشیدن، بازیکنان ،فردی مشخصی که در ابتدا ی بازی از طرف وکیل دسته اول تعیین شده است ، به طرف دسته دوم هجوم می برد  در این هنگام افراد دسته دوم  دست های هم را محکم می گیرند  تا یکی از افراد دسته دوم را با کشمکش وجدال از دیگران جدا کرده به دسته ی خود ملحق کند ودر واقع به گروگان بگیرد ضمن اینکه سعی می کند خود به دست آنان گرفتار نشود ،زیرا اگر فردی از افراد دسته ی اول دوبار به گروه دسته ی دوم برود ،بازی به هم می خورد وباید با انتخاب مجدد افراد وتعیین نقش دسته ها بازی را شروع کرد .

بازی هر بار پس از به گرو رفتن یکی از افراد دسته ی دوم وبا خواندن متن کامل ابیات ادامه می یابد در پایان دسته ی بازنده طبق قرار قبلی هزینه ی باخت خود را می پردازد.

جایزه بازی عمدتا انواع خوراکی است ویا این که در پایان بازی برندگان از بازنده  کولی (سواری)می گیرند.

 

۲۷-گورش :g urosh)18

نوع بازی :مردانه  

زمان بازی : جشنها وایام فراغت

مکان بازی : فضای بازدر میدان ده

شرح بازی :

گورش نام یک بازی سنتی  مختص تر کمن صحراست که جهت بالا بردن قدرت بدنی وایستادگی آنها در مقابل حریف که بیشتر در مراسمات جشن سرور ویا افرادی (مرد)که به سن ۶۳ سالگی رسیدند انجام می شد .

این نوع کشتی در دو گروه( چاریرچی )افراد مبتدی وحرفه ای وهمان پهلوانان انجام می شود در حالیکه هریک از کشتی گیران دور کمر خودشان را با شال می بندند وقبل از شروی کشتی توسط پشکسوت کشتی که نقش داور بازی را عهده دار می باشد شال کشتی گیران محکم می کشد وسپس با کف دست بر پشت دو کشتی گیر می کوبد که نشانه تایید بر بستن شال کشتی گیران می باشد در این مرحله هر دو گشتی گیر با اجازه پشکسوتان وارد زمین می شوند در  حالیکه به همدیگر دست می دهند دو کشتی گیر در روبروی هم قرار می گیرند بطوری که سر طرف مقابل روی شانه چپ طرف دیگر واقع می گردد .دست چب هر کشتی گیر ، از زیر بغل دست راست طرف مقابل عبور می کند ودر قسمت کمر،شال را می چسبد که ممکن است چنگ زدن به شال ،در قسمت راست یا چپ کمر طرف مقابل باشد دست راست هر کشتی گیر ،ضمن عبور از ساعد دست چپ رقیب به شالی که به پای چپ مقابل بسته شده است چتگ زده می شود کشتی با سوت داور شروع می شود حریفی که قوی تر ویا زرنگتر است با قدرت بازوانش طرف را از زمین کنده وروی دست هایش در هوا بلند می کند که ممکن است اورا چند بار دور تاب داده تا تعادلش را به هم زند ،بعد ضربه کند وپشت اورا بخ خاک بمالد میا در همان لحظه اورا به خاک می مالد بدین ترتیب برنده کشتی توسط داور در بین حاضرین بالا می رود وکشتی گیر پیروز صورت کشتی گیر بازنده می بوسد وسپس جایز نقدی به برنده کشتی که از قبل از طرف خانواده داماد در نظر گرفته شده توسط داور به فرد برنده می دهند.

  

پی نوشت:

۱-   فرهادی ، مرتضی –از مجموعه مقالات نخستین همایش بازی فرهنگ جوانان دانشگاه علامع طباطبایی از مجموعه انتشارات پژوهشکده مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی کشور سال ۱۳۸۲=ص۲۵

۲-  اشتری،بهروز- مجموعه مقالات مردم شناسی-دفتر دوم-ایلات و عشایر-وزارت فرهنگ و آموزش عالی-پاییز۱۲۶۲-صص۶۵-۷۲

۳-  لپر:leper سنگ صاف وگردی به اندازه تقریبی کف دست

۴- لنگه :lngehبه معنی یک تکه پوست ویا چمن به اندازه تقریبی کف دست

۵- کالنگ:kalegچوبی به طول تقریبی یکمتر

۶-چولنگ :چو مخفف چوب ولنگ مخفف پا که به ارتفاع تقریبی یک متر ونیم که در دو طرف چولنگ یک عدد شاخکی که بنوان پا را در آن جا داد 

۷-سنگ چران :یقل دوقول سنگهای تقریبا به اندازه فندوق

۸-درنه بازی:derneh :شال تاب داده ودولا شده وپیچیده به هم جهت ضربه زدن کف دست

۹-کفتل :kaftelنوعی پرتاب کردن با استفاده از یک عدد چوبی به طول ۵۰الی ۶۰سانتیمر

۱۰-چو توب بازی :پرتاب توپ بااستفاده از چوب (اصطلاحا توپ کش)

۱۱-مرغانه جنگی:بازی با تخم مرغ

۱۲-سکه وجبی :پول بازی ،سکه بازی  

۱۳-تلا جنگی :خروس جنگی ،

۱۴-آی ترک گون ترک:نام یک بازی دخترانه مختص ترکمن صحرا (ماه را می خواهم خورشید را می خواهم )

۱۵-ینگلی:ینگه ، همراه

۱۶ –تنگلی :پول، ثروت،در اینجا به معنی شیر بها  

۱۷-قیز:gizدختر

۱۸گورش:نام کشتی مختص ترکمن صحرا

منبع:

مارقوش ترکمن صحرا / شرکت گردشگری و دایره المعارف ترکمن های جهان

گردآوری و تنظیم : یاشار نیازی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.